Jy kan aansluit by Ouernetwerk van WNY om 'n kampioen vir individue met gestremdhede te wees! Jou skenking van tyd, vaardighede, kennis of finansiële ondersteuning sal Ouernetwerk help om gesinne en die gemeenskap te versterk.

Glo jy verdien alle individue ongeag hul vermoë opvoeding, sosiale welstand en om ingesluit en aanvaar te voel?

Sal jy nie wil nie deel wees van 'n dorpie wat individue met spesiale behoeftes help om hul volle potensiaal te bereik en ten volle in alle aspekte van hul lewe ondersteun te word?

U kan help ondersteun, verbind, voed op en bemagtig individue met spesiale behoeftes deur vandag te skenk.

$5 sal vervoerkoste dek vir 'n personeellid om met 'n gesin by hul huis te ontmoet.
$10 sou dek toegang vir 2 gesinne om aan ons deel te neem FSA program gebeure.
$25 sou dek koste verbonde aan ons uitreikgeleenthede.
$50 sou dek koste vir 'n professionele ontwikkelingsessie vir 40 mense.

Ouernetwerk van WNY is 'n nie-winsgewende liefdadigheidsorganisasie wat gevorm is kragtens Artikel 501(c)3 van die Amerikaanse Internal Revenue Code.
Skenkings aan Ouernetwerk is belastingaftrekbaar as liefdadigheidsbydraes vir Amerikaanse federale inkomstebelastingdoeleindes.
Daar is geen skenkingslimiete of beperkings op bydraes tot Ouernetwerk nie.