New York State Alternatiewe Assessering (NYSAA)

In die staat New York kan alternatiewe assesserings gegee word aan kwalifiserende studente wat ernstige gestremdhede het. "Studente met ernstige gestremdhede" is studente wat beperkte verstandelike (kognitiewe of denk-) vermoëns, gedrags- en/of fisiese beperkings het. Hierdie studente benodig gespesialiseerde skoolopleiding en/of sosiale, geestelike en mediese sorg om hul potensiaal te bereik.

New York State Alternatiewe Assessering Geskiktheid

Geskiktheid word deur die Komitee vir Spesiale Onderwys (CSE) besluit op grond van hierdie faktore:

 • Die kind moet 'n ernstige verstandelike gestremdheid hê.
 • 'n Groot tekort aan kommunikasie of taal.
 • 'n Groot tekort in aanpasbare gedrag.
 • Die kind moet 'n gespesialiseerde opvoedkundige program benodig wat dit makliker maak om vaardighede aan te leer en te gebruik, in normale omgewings, soos die huis, skool, gemeenskap en werkplek.
 • Die kind moet opvoedkundige ondersteuning benodig:
  o Hulptegnologie
  o Persoonlike versorgingsdienste
  o Gesondheid/mediese sorg
  o Gedragsintervensies
 • Wanneer 'n kind wat in aanmerking kom vir NYSAA gradueer of uit die skool verouder, sal hulle 'n Vaardigheids- en Prestasiebewys (SACC of Skills Credential) kry.

Wat is 'n vaardigheids- en prestasiebewys en wat doen dit?

 • Hierdie is 'n vaardigheidsgebaseerde sertifikaat, NIE 'N DIPLOMA NIE.
 • Bedoel om, na graduering, keuses vir mense met ernstige gestremdhede te verbeter.
 • Bevorder leerervarings wat nuttige, basiese akademiese en loopbaanvaardighede ondersteun.
 • Fokus op 'n kursus van studie en onderrig gekoppel aan Loopbaanontwikkeling en Beroepstudies (CDOS) Leerstandaarde.
 • Dokumenteer 'n student se sterkpunte, onafhanklikheid en die vaardigheidsvlak wat die student bereik.

Feite

 • Federale wette sê dat alle studente gemeet (geassesseer) moet word in Engelse Taalkuns (ELA), Wiskunde, Wetenskap en Sosiale Studies.
 • New York State Alternatiewe Assesseringsmetings (assesserings) is gekoppel aan die Algemene Kernleerstandaarde, vir ELA en Wiskunde.
 • IEP (Individualized Education Program), doelwitte moet die vaardighede ondersteun wat nodig is om die kind te help om aan die assesserings deel te neem.
 • Plaasvervangende (Alternatiewe) Assesserings is vir studente wat die standaardkursus met veranderinge (aanpassings) steeds baie moeilik vind.
 • Alternatiewe assesserings in die staat New York kan skoolopleiding nuttiger maak en aangepas vir studente met ernstige gestremdhede.
 • 'n Lêer (data-folio) word deur die onderwyser ontwikkel op grond van die werk wat die student in die klaskamer doen. Dit is NIE ekstra werk nie.
 • Distrikte gebruik tellings om jaarlikse vordering te meet, maar die tellings is nie gekoppel aan die student se grade of klasse nie.
 • Studente wat in aanmerking kom vir NYSAA word gemeet wanneer hul eweknieë aan standaardassesserings deelneem.

ASSESSERINGSKEDULE

Graad Engels (ELA*) Wiskunde Wetenskap Sosiale Studies
K
1st
2nd
3rd Ja Ja
4th Ja Ja Ja
5th Ja Ja
6th Ja Ja
7th Ja Ja
8th Ja Ja Ja
9-12ste Een keer* Een keer* Een keer* Een keer*

*ELA is Engelse Taalkuns
*Een keer (moet een keer gedoen word)

Teken in om ons jongste gebeure, nuus en hulpbronne te ontvang.

Kom kuier

Ouernetwerk van WNY
Broadwaystraat 1021
Buffalo, NY 14212

Kontak Ons

Gesinsondersteuningslyne:
Engels – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
info@parentnetworkwny.org