Можете да се присъедините към Родителската мрежа на WNY, за да бъдете шампион за хора с увреждания! Вашето дарение на време, умения, знания или финансова подкрепа ще помогне на Родителската мрежа да укрепи семействата и общността.

Parent Network на WNY е благотворителна организация с нестопанска цел, създадена съгласно раздел 501(c)3 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ. Даренията за Parent Network подлежат на приспадане на данъци като благотворителни вноски за целите на федералния подоходен данък в САЩ. Няма ограничения за дарения или ограничения за вноските в Родителската мрежа.