Достъпност на уебсайтове

Родителската мрежа на WNY се ангажира да осигури достъпност на своя уебсайт за възможно най-широка аудитория. Ние непрекъснато актуализираме нашето съдържание, за да го направим достъпно в духа на стандартите, изложени в Указанията за достъпност на уеб съдържанието 3 на W2.0C, ниво AA. Можете да прегледате тези насоки на тази връзка - http://www.w3.org/TR/WCAG20.

Ако имате затруднения с достъпа до който и да е материал на нашия уебсайт, моля, свържете се с нас на info@parentnetworkwny.org или се обадете на 716/332-4170 и ние ще работим с вас, за да гарантираме, че получавате информацията в достъпен формат.