Uređaj za pomoćnu tehnologiju (AT).

To znači svaki predmet, dio opreme ili softvera koji se koristi za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti učenika sa invaliditetom.

Uređaj za pomoćnu tehnologiju (AT) označava bilo koju stavku, dio opreme ili softvera, bilo da je nabavljen komercijalno sa police, modificiran ili prilagođen, koji se koristi za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti učenika s invaliditetom. AT usluga je svaka usluga koja direktno pomaže učeniku s invaliditetom u odabiru, kupovini ili korištenju pomoćnog tehnološkog uređaja. AT usluga uključuje procjenu potreba, koordinaciju sa drugim terapijama i uslugama, odabir i kupovinu AT uređaja i obuku za učenika i/ili po potrebi njegovu porodicu.

Linkovi resursa

Prijavite se da primate naše najnovije događaje, vijesti i resurse.

Come Visit

Roditeljska mreža WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakt

Linije za podršku porodici:
engleski – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Besplatan – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org