Šta je autizam?

Autizam je opšti naziv za grupu složenih poremećaja razvoja mozga.

Autizam može biti povezan s intelektualnim invaliditetom, poteškoćama u motoričkoj koordinaciji i pažnji i fizičkim zdravstvenim problemima kao što su problemi sa spavanjem i želucem.

Američko udruženje psihijatara (APA) definira poremećaj autističnog spektra (ASD) kao složeno razvojno stanje koje uključuje stalne izazove u socijalnoj interakciji, govoru i neverbalnoj komunikaciji, te ograničeno/ponovljivo ponašanje. Efekti ASD-a i težina simptoma su različiti kod svake osobe.

Linkovi resursa

  • Udruženje za autizam WNY – Resursi u području WNY za pojedince koji žele naučiti više o poremećajima iz autističnog spektra. 
  • Autizam govori – Pružanje pomoći i informacija osobama sa poremećajima iz autističnog spektra.
  • Nacionalno udruženje za autizam – Ponudite programe, resurse, treninge i webinare u vezi s poremećajima iz autističnog spektra. 
  • Nacionalni savjet za teški autizam – Pružanje informacija, resursa i rješenja za pojedince, porodice i staratelje pogođene teškim oblicima autizma i srodnim poremećajima. 

Prijavite se da primate naše najnovije događaje, vijesti i resurse.

Come Visit

Roditeljska mreža WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakt

Linije za podršku porodici:
engleski – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Besplatan – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org