Ponašanje je način na koji djelujemo kao odgovor na različite situacije i/ili okruženja.

Svako ponašanje je komunikacija. Modifikacija izazovnog ponašanja počinje razumijevanjem onoga što se komunicira kroz ponašanje.

Ponašanje je niz radnji koje osoba ima kao odgovor na različite situacije i ljude. Ponašanje je oblik komunikacije koji se koristi za izražavanje misli, emocija, želja, potreba i namjera. Izazovno ponašanje je obrazac radnji koje negativno utječu na sposobnost funkcioniranja u školi, na poslu ili kod kuće. Resursi u nastavku mogu biti od pomoći roditeljima ili starateljima koji su zabrinuti zbog ponašanja svog djeteta. Roditeljska mreža WNY nudi usluge podrške ponašanju za djecu koja ispunjavaju uslove Ureda za osobe sa smetnjama u razvoju (OPWDD) koja žive u zapadnom New Yorku.  

Linkovi resursa

Prijavite se da primate naše najnovije događaje, vijesti i resurse.

Come Visit

Roditeljska mreža WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakt

Linije za podršku porodici:
engleski – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Besplatan – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org