Poteškoće u razvoju mogu imati različite oblike.

Poteškoće u razvoju (DD) su specifični poremećaji koji se mogu javiti bilo kada prije rođenja bebe, pa sve do 22. godine života. Smetnje u razvoju mogu imati različite oblike. Stanje s teškoćama u razvoju može uzrokovati da se dijete sve vrijeme sporije razvija, da ima fizičke poteškoće i ograničenja, ili da ima problema s učenjem i odrastanjem kao i druga djeca općenito. Ponekad pojedinac ima više od jednog stanja ili invaliditeta.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) identifikuje razvojne smetnje kao grupu stanja zbog oštećenja u fizičkom, učenju, jeziku ili ponašanju. Ova stanja počinju tokom razvojnog perioda, mogu uticati na svakodnevno funkcionisanje i obično traju tokom celog života osobe.

Linkovi resursa

Prijavite se da primate naše najnovije događaje, vijesti i resurse.

Come Visit

Roditeljska mreža WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakt

Linije za podršku porodici:
engleski – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Besplatan – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org