Mahimo kang moapil sa Parent Network sa WNY aron mahimong kampeon sa mga indibidwal nga adunay mga kakulangan! Ang imong donasyon sa oras, kahanas, kahibalo o pinansyal nga suporta makatabang sa Parent Network sa pagpalig-on sa mga pamilya ug sa komunidad.

Ang Parent Network sa WNY usa ka non-profit, charitable nga organisasyon nga naporma ubos sa Seksyon 501(c)3 sa US Internal Revenue Code. Ang mga donasyon ngadto sa Parent Network kay deductible sa buhis isip mga kontribusyon sa charitable para sa mga katuyoan sa buhis sa pederal sa US. Walay mga limitasyon sa donasyon o mga pagdili sa mga kontribusyon sa Parent Network.