Obchodní podmínky

Důvěrnost je ústředním prvkem rodičovské sítě zásad a činností WNY. Naše stránky můžete navštívit anonymně, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli informace.

Pokud nám zašlete informace vyplněním některého z formulářů na webu nebo registrací na školení či akci, vaše jméno bude přidáno do našich seznamů adresátů. Parent Network of WNY nebude sdílet žádné informace, které od vás obdržíme, s žádnou třetí stranou. Tyto informace použije výhradně Parent Network of WNY a Parent Network of WNY vám může čas od času poslat materiál týkající se našich aktivit.

Parent Network of WNY poskytuje odkazy na další stránky, které mohou naše návštěvníky zajímat. Parent Network of WNY nenese odpovědnost ani neručí za takové externí stránky, včetně jakéhokoli obsahu, reklamy, produktů nebo jiných materiálů na těchto stránkách, ani za jejich zásady ochrany osobních údajů. Parent Network of WNY neodpovídá ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou v souvislosti s používáním jakéhokoli obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových externích stránkách.

Parent Network of WNY a jakékoli osoby zapojené do vytváření, produkce nebo distribuce obsahu nebo služeb obsažených na Parent Network of WNY Site (souhrnně „Parent Network of WNY“) nezaručují, že web bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Parent Network of WNY dále neručí za výsledky získané používáním stránky ani za přesnost, spolehlivost, kvalitu nebo obsah informací poskytovaných prostřednictvím stránek.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, kontaktujte nás:

Mateřská síť WNY
Broadway Street 1021
Buffalo, NY 14212

716 332--4170 (telefon)
716 332--4171 (fax)
info@parentnetworkwny.org (E-mailem)

Rodičovská síť WNY má úřední hodiny od pondělí do pátku od 8:30 do 5:00.