Chwefror 29, 2024 in Diweddariadau Cymunedol

Helfeydd Sbwriel gan Let's Roam

Cynlluniwyd gweithgareddau Dewch i Grwydro i helpu pobl ledled y byd i archwilio, darganfod a chysylltu.…
Darllenwch fwy
Darllen Mwy o Newyddion

Cefnogi teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i rymuso unigolion ag anableddau i gyrraedd eu llawn botensial.

Mae Rhwydwaith Rhieni WNY yn asiantaeth ddi-elw sy'n darparu addysg ac adnoddau i deuluoedd unigolion ag anghenion arbennig (genedigaeth trwy fod yn oedolyn) ac i weithwyr proffesiynol.

Rydym yn darparu Cymorth un-i-1 ac addysg trwy adnoddau, gweithdai a grwpiau cymorth i gynorthwyo teuluoedd unigolion ag anableddau i ddeall eu hanabledd a llywio'r system gwasanaeth cymorth.

Gwneud Rhodd

Tystebau

"
Latoya Ranselle

"Mae'n anhygoel gweld yr holl angerdd hwn sydd wedi'i arddangos am y pethau yr ydym am eu gweld yn digwydd yn ardal WNY sy'n effeithio ar y gymuned anableddau."

"
Michelle Horn

"Mae’r rhaglen Arweinyddiaeth Rhieni wedi fy helpu’n fawr i rwydweithio a chreu cwlwm ffrind a theulu gyda rhieni eraill sydd â phlant ag anableddau."

"
Anhysbys

"Rhoddodd y dosbarthiadau wybodaeth a dewrder i mi fod yn eiriolwr dros fy merch. Mae hi'n gwneud yn dda iawn. Mae hi'n byw mewn cartref grŵp, yn gweithio tri diwrnod yr wythnos yng Ngweithdy Cantalician ac yn mynd i day-hab ddau ddiwrnod yr wythnos."

Digwyddiadau i ddod

Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
Llwytho mwy o

Cofrestrwch i dderbyn ein digwyddiadau, newyddion ac adnoddau diweddaraf.

Dewch Ymwelwch

Rhwydwaith Rhieni WNY
1021 Stryd Broadway
Byfflo, NY 14212

Cysylltwch â ni

Llinellau Cymorth i Deuluoedd:
Saesneg – 716-332-4170
Sbaeneg - 716-449-6394
Rhad ac Am Ddim - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org