Gall anabledd datblygiadol fod ar wahanol ffurfiau.

Anhwylderau penodol yw anableddau datblygiadol (DD) a all ddigwydd unrhyw bryd o'r cyfnod cyn geni babi, hyd at 22 oed. Gall anabledd datblygiadol fod ar wahanol ffurfiau. Gall cyflwr anabledd datblygiadol achosi plentyn i ddatblygu'n arafach ar ei hyd, neu gael anawsterau a chyfyngiadau corfforol, neu gael trafferth dysgu a thyfu fel plant eraill yn gyffredinol. Weithiau mae gan unigolyn fwy nag un cyflwr neu anabledd.

Mae'r Ganolfan Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yn nodi anableddau datblygiadol fel grŵp o gyflyrau oherwydd nam mewn meysydd corfforol, dysgu, iaith neu ymddygiad. Mae'r amodau hyn yn dechrau yn ystod y cyfnod datblygiadol, gallant effeithio ar weithrediad o ddydd i ddydd, ac fel arfer yn para trwy gydol oes person.

Cysylltiadau Adnoddau

Cofrestrwch i dderbyn ein digwyddiadau, newyddion ac adnoddau diweddaraf.

Dewch Ymwelwch

Rhwydwaith Rhieni WNY
1021 Stryd Broadway
Byfflo, NY 14212

Cysylltwch â ni

Llinellau Cymorth i Deuluoedd:
Saesneg – 716-332-4170
Sbaeneg - 716-449-6394
Rhad ac Am Ddim - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org