Gallwch ymuno â Rhwydwaith Rhieni WNY i fod yn hyrwyddwr ar gyfer unigolion ag anableddau! Bydd eich rhodd o amser, sgiliau, gwybodaeth neu gymorth ariannol yn helpu'r Rhwydwaith Rhieni i gryfhau teuluoedd a'r gymuned.

Mae Rhwydwaith Rhieni WNY yn sefydliad elusennol dielw a ffurfiwyd o dan Adran 501(c)3 o God Refeniw Mewnol yr UD. Mae rhoddion i Rwydwaith Rhieni yn drethadwy fel cyfraniadau elusennol at ddibenion treth incwm ffederal yr Unol Daleithiau. Nid oes unrhyw derfynau rhoddion na chyfyngiadau ar gyfraniadau i'r Rhwydwaith Rhieni.