Hygyrchedd Gwefan

Mae Rhwydwaith Rhieni WNY wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd ei wefan i'r gynulleidfa ehangaf bosibl. Rydym yn diweddaru ein cynnwys yn barhaus i'w wneud yn hygyrch yn ysbryd y safonau a nodir yng Nghanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 3 W2.0C, lefel AA. Gallwch adolygu'r canllawiau hynny trwy'r ddolen hon - http://www.w3.org/TR/WCAG20.

Os ydych yn cael trafferth cael mynediad i unrhyw ddeunydd ar ein gwefan, cysylltwch â ni yn info@parentnetworkwny.org neu ffoniwch 716/332-4170, a byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth mewn fformat hygyrch.