Võite liituda WNY vanemate võrgustikuga, et olla puuetega inimeste tšempion! Teie aja, oskuste, teadmiste või rahalise toetuse annetamine aitab vanemate võrgustikul tugevdada perekondi ja kogukonda.

Parent Network of WNY on mittetulunduslik heategevusorganisatsioon, mis on moodustatud USA maksuseadustiku jaotise 501(c)3 alusel. Parent Networkile tehtud annetused on USA föderaalse tulumaksuga seotud heategevusliku annetusena maksudest mahaarvatavad. Emavõrku tehtavatele panustele ei ole annetuspiiranguid ega piiranguid.