ایده هایی که کار می کنند: آماده سازی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت برای موفقیت

دفتر ایالت نیویورک برای افراد دارای ناتوانی های رشدی (OPWDD)

وزارت آموزش ایالتی نیویورک

شهرستان اری

پل استار

Erie 1 BOCES

برای دریافت آخرین رویدادها، اخبار و منابع ما ثبت نام کنید.

بیا سر بزن

شبکه مادر WNY
خیابان 1021 برادوی
بوفالو ، نیویورک 14212

تماس با ما

خطوط حمایت خانواده:
انگلیسی – 716-332-4170
اسپانول – 716-449-6394
تلفن رایگان – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org