ناتوانی جسمی وضعیتی است که بر شکل ساختاری بدن تأثیر می گذارد و بر تحرک، حرکت، قدرت یا سایر جنبه های عملکرد حرکتی فرد تأثیر می گذارد.

لینک منابع

برای دریافت آخرین رویدادها، اخبار و منابع ما ثبت نام کنید.

بیا سر بزن

شبکه مادر WNY
خیابان 1021 برادوی
بوفالو ، نیویورک 14212

تماس با ما

خطوط حمایت خانواده:
انگلیسی – 716-332-4170
اسپانول – 716-449-6394
تلفن رایگان – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org