Is féidir leat a bheith páirteach i Líonra Tuismitheoirí WNY le bheith i do churadh do dhaoine aonair faoi mhíchumas! Cabhróidh do bhronnadh ama, scileanna, eolais nó tacaíochta airgeadais le Líonra na dTuismitheoirí teaghlaigh agus an pobal a neartú.

Is eagraíocht charthanúil sheachbhrabúsach é Líonra na dTuismitheoirí de chuid WNY a bunaíodh faoi Alt 501(c)3 de Chód Ioncaim Inmheánach na SA. Tá tabhartais do Líonra na dTuismitheoirí in-asbhainte ó thaobh cánach mar ranníocaíochtaí carthanachta chun críocha cánach ioncaim feidearálach na SA. Níl aon teorainneacha síntiús ná srianta ar ranníocaíochtaí le Líonra na dTuismitheoirí.