Rov qab mus kawm ntawv tuaj yeem yog lub sijhawm ntxhov siab rau menyuam yaus thiab niam txiv.

Txawm hais tias hnub nyoog, hauv paus tsev kawm ntawv, lossis muaj peev xwm, Niam Txiv Network ntawm WNY muab cov peev txheej uas tuaj yeem pab txhawb koj thiab koj tsev neeg nrog txhua yam koj xav tau rov qab mus rau tsev kawm ntawv.

Txawm hais tias koj tus menyuam yuav rov qab mus kawm ntawv nyob deb, hauv chav kawm lossis ib qho kev sib xyaw ntawm ob qho tib si, Niam Txiv Network ntawm WNY nyob ntawm no los muab kev pabcuam rau koj los pab nrhiav koj li qub.

Resource Links

Sau npe kom tau txais peb cov xwm txheej tshiab, xov xwm thiab cov peev txheej.

Tuaj xyuas

Niam Txiv Network ntawm WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Hu Rau Peb

Family Support Lines:
Lus Askiv – 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Hu Dawb - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org