Ponašanje je način na koji djelujemo kao odgovor na različite situacije i/ili okruženja.

Svako ponašanje je komunikacija. Modificiranje izazovnog ponašanja počinje razumijevanjem onoga što se komunicira kroz ponašanje.

Ponašanje je raspon radnji koje osoba ima kao odgovor na različite situacije i ljude. Ponašanje je oblik komunikacije koji se koristi za izražavanje misli, emocija, želja, potreba i namjera. Izazovno ponašanje je obrazac radnji koje negativno utječu na sposobnost funkcioniranja u školi, na poslu ili kod kuće. Izvori u nastavku mogu biti od pomoći roditeljima ili skrbnicima koji su zabrinuti zbog ponašanja svog djeteta. Roditeljska mreža WNY nudi usluge podrške ponašanju za djecu koja ispunjavaju uvjete Ureda za osobe s poteškoćama u razvoju (OPWDD) koja žive u zapadnom New Yorku.  

Linkovi resursa

Prijavite se da primate naše najnovije događaje, vijesti i resurse.

Dođi posjetiti

Roditeljska mreža WNY
Broadway Street 1021
Buffalo, NY 14212

Kontaktirajte Nas

Linije za podršku obitelji:
engleski – 716-332-4170
Španjolski – 716-449-6394
Besplatno - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org