21 Desanm 2023 in Istwa siksè

Jwenn sipò dirèk nan men ekip rezo paran an te chanje jwèt

Anvan Leah te aprann enfòmasyon sou Parent Network, li te gen difikilte pou jwenn bon sipò ak aksè...
Li piplis
Read More Nouvèl

Sipòte fanmi yo ak pwofesyonèl yo bay moun ki gen andikap yo pouvwa pou yo atenn tout potansyèl yo.

Parent Network of WNY se yon ajans san bi likratif ki bay edikasyon ak resous pou fanmi moun ki gen bezwen espesyal (nesans jiska adilt) ak pou pwofesyonèl yo.

Nou bay sipò ak edikasyon 1-on-1 atravè resous, atelye ak gwoup sipò pou ede fanmi moun ki gen andikap yo konprann andikap yo epi navige nan sistèm sèvis sipò a.

Fè yon don

Temwayaj

"
Latoya Ranselle

"Se jis etonan pou nou wè tout pasyon sa a ki te parèt pou bagay nou vle wè rive nan zòn WNY ki afekte kominote andikape yo."

"
Michelle Horn

"Pwogram Lidèchip Paran an vrèman ede m fè rezo e kreye yon lyen zanmi ak fanmi ak lòt paran ki gen timoun andikape."

"
Anonim

"Klas yo te ban m konesans ak kouraj pou m vin yon defansè pitit fi mwen an. Li trè byen. Li ap viv nan yon gwoup kay, travay twa jou pa semèn nan Cantalician Workshop epi ale nan day-hab de jou pa semèn."

Evènman k ap vini

Pa gen evènman yo te jwenn!
Chaj Plis

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org