Aparèy Teknoloji Asistans (AT).

Sa vle di nenpòt atik, pyès ekipman oswa lojisyèl, ki itilize pou ogmante, kenbe, oswa amelyore kapasite fonksyonèl yon elèv ki gen yon andikap.

Aparèy teknoloji asistans (AT) vle di nenpòt atik, pyès nan ekipman oswa lojisyèl, kit yo achte komèsyalman sou etajè a, modifye, oswa Customized, ki itilize pou ogmante, kenbe, oswa amelyore kapasite fonksyonèl yon elèv ki gen yon andikap. Sèvis AT vle di nenpòt sèvis ki ede dirèkteman yon elèv ki gen yon andikap nan seleksyon, achte oswa itilize yon aparèy teknoloji asistans. Sèvis AT gen ladann yon evalyasyon bezwen, kowòdinasyon ak lòt terapi ak sèvis, seleksyon ak achte aparèy AT ak fòmasyon pou elèv la ak/oswa si sa apwopriye fanmi elèv sa a.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org