Julie b.

Julie kwafè

Sekretè

Julie Barber ap travay nan People Inc. pou 20 dènye ane yo epi li se Vis Prezidan klinik la. Barber se yon travayè sosyal klinik ki gen lisans e li gradye nan University at Buffalo ak Masters li nan travay sosyal. Julie sèvi tou kòm yon manm konsèy pou Opsyon Recovery Make Easy. Li gen yon pasyon pou sèvi lòt moun ak ede moun jwenn sou bon chemen an.

Tim Boling

Tim Boling

Tim se Direktè Filantropi nan Jericho Road Community Health Center. Anplis bay swen medikal ekselan, Jericho Road te devlope yon pakèt pwogram devlopman kominotè, k ap chèche adrese bezwen moun y ap sèvi yo yon fason ki pi holistic. Li abite nan North Buffalo epi li se papa yon timoun adopte ki gen bezwen espesyal.

 

mike c.

Michael Cardus

Ko-Prezidan

Michael Cardus se yon espesyalis endepandan devlopman òganizasyonèl e li te travay ak konpayi atravè mond lan pou 15 dènye ane yo. Anvan Cardus te pase 10 ane ap travay ak sibvansyon Get Set yo ap fè devlopman kapasite òganizasyon pami WNY. Michael se yon aktivis anviwònman ak yon papa fyè pou de marasa! Mike gen yon pasyon pou ogmante defans, enklizyon, ak vwa paran yo, gadyen yo, ak moun yo renmen moun ki gen I/DD. Yo dyagnostike pitit gason Michael ak paralezi serebral.

charise

Charise Cobbs

Charise Cobbs currently is the Community Reintegration Coordinator for the Erie County Sheriff’s Office. She previously was the Program Manager at Saving Grace Ministries Inc. Charise graduated from Buffalo State College and has previously worked at The Arc and OLV Charities. She loves working with people and working in the human service field. Her goal is to help at least 1 person a day and make a difference in their lives. Charise is a mom of a child with a disability and has a passion for helping like-minded parents who also have children with special needs.

Komisyon Konsèy - Kristin Dudek

Kristin Dudek

Prezidan

Kristin Dudek se yon Pwofesè Edikasyon Espesyal sètifye e kounye a Chèf Sipò ak Enfòmasyon pou Elèv nan Distri Lekòl Santral Salamanca City. Li gen plis pase 22 ane eksperyans nan divès kapasite nan travay ak fanmi ak elèv ki gen bezwen espesyal depi nesans rive laj 21 ak pi lwen. Kounye a li se yon moun ki gen enterè nan Albany konsènan règleman Pati 200 k ap vini yo.

Michelle

Michelle Hartley-McAndrew

Michelle Hartley-McAndrew se Direktè Medikal ak Chèf Divizyon nan Oishei's Children Hospital Sant Pasyan ki nan Sant Robert Warner pou Pedyatri Devlopman ak Reyabilitasyon. Li travay tou nan Children's Guild Foundation Autism Spectrum Disorders Center kòm Direktè Medikal. Michelle sètifye nan konsèy pedyatri ak newoloji timoun e li gen plizyè ane eksperyans nan evalye ak dyagnostik timoun ki gen twoub spectre otis ak lòt andikap devlopman. Michelle pasyone pou sipòte paran yo, fanmi yo, ak pasyan yo pou ede yo pwospere nan kominote a ak nan lavi chak jou yo paske "paran se yon vwayaj."

jill

Jill Johnson

Trezorye

Jill Johnson se yon patnè pou Lumsden & McCormick, LLP e li te nan konpayi an depi 2002. Li travay prensipalman nan domèn swen sante ak sèvis imen ansanm ak benefis anplwaye yo ak byen imobilye. Jill patisipe nan kèk òganizasyon diferan tankou Healthcare Financial Management Association, Better Business Bureau of Upstate New York, Lord of Life Adult and Child Services, ak UB Accounting Advisory Committee. Jill renmen travay ak diferan òganizasyon pou ede atenn objektif òganizasyonèl ak finansman yo pou asire yo ka fè misyon yo avanse.

Kim

Kim Klima

Kim Klima se Ofisye Sekirite Bank nan Evans Bank. Kim gen 18 ane eksperyans nan bank divès kalite tankou eksperyans jesyon branch ak eksperyans sekirite fizik ak fwod. Li gen yon diplòm bakaloreya nan D'Youville College nan jesyon biznis. Kim renmen kapab ede lòt moun nan nenpòt fason li kapab. Kim gen yon gwo pasyon pou kan ak pase bon jan tan ak fanmi li. Li se yon natif natal Buffalo epi li se yon fanatik Buffalo Bills and Sabres! Kim se yon manman yon timoun ki gen bezwen espesyal.

Amanda Newton

Amanda Newton se yon Asistan Pwokirè Distri nan Konte Allegany NY. Li te yon ADA ak Allegany County pou apeprè 20 ane. Li te gradye ak yon bakaloreya nan syans politik ak yon minè nan komès nan Niagara University. Li te ale nan University at Buffalo Law School epi li te admèt nan ba nan Eta New York an 2004. Li trè aktif ak YMCA pou ede ankouraje pwogram enklizif. Li patisipe nan Pwogram Lidèchip Seri Otonòm Fanmi Parent Network a. Li renmen atletik ak antrenè softball. Amanda se yon natif natal Buffalo e li gen 2 timoun, youn ki gen bezwen espesyal.

jason p.

Jason Petko

Jason Petko se Sipèvizè Sèvis Sipò pou Elèv Konje Medikal ak Enstwiksyon Domicile nan Lekòl Piblik Buffalo. Anvan sa, li te Direktè Edikasyon nan Beyond Learning Center, yon pwofesè edikasyon espesyal pou 7 ane ak yon asistan direktè ak direktè pou 10 ane pou yon lekòl prive ki bay edikasyon espesyal. Jason te pibliye travay sou fason elèv yo entèprete règleman yo epi li kanpe tou nan tablo a pou 853 Coalition of Schools. Jason gen yon konduit pou pote moun ansanm pou rezoud pwoblèm.

letitia

Letitia Thomas

Letitia Thomas ap sèvi kòm Asistan Dean pou Divèsite nan Lekòl Jeni ak Syans Aplike (SEAS) nan University at Buffalo (UB). Doktè Thomas se yon manm divès òganizasyon pwofesyonèl tankou Sosyete Ameriken pou Edikasyon Jeni (ASEE), Asosyasyon Ameriken pou Fanm Inivèsite (AAUW), Western New York STEM HUB, ak Asosyasyon Nasyonal Defansè Pwogram Jeni Miltikiltirèl (NAMEPA). Doktè Thomas te onore ak plizyè rekonpans, tankou: Prim Mentoring 2016 ki soti nan UB Institute for Research & Education on Women & Gender; Gayan 2012 Ekselan Konsèy Konsèy Administratè Akademik nan kategori Asosyasyon Nasyonal Konsèy Akademik (NACADA); ak Prim Chanselye pou Ekselans nan Sèvis Pwofesyonèl, ki soti nan State University of New York (SUNY).

Aplike pou w fè pati tablo a.

aplikasyon

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org