Nou pral travay ak fanmi an pou devlope yon objektif epi idantifye konpòtman difisil ak lòt baryè pou atenn objektif sa a.

Pwogram nou an:

Nou pral travay ak fanmi an pou devlope, aprann, epi aplike estrateji ak entèvansyon ki pral ede simonte defi sa yo.

 • Pwogram sa a ofri sèvis lakay yo pou Biwo Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ki elijib, jèn ki gen laj lekòl ki abite ak fanmi nan Konte Erie ak Niagara.
 • Gen sèvis vityèl ki disponib pou jèn ki gen laj lekòl ki kalifye pou OPWDD ki abite ak fanmi nan Konte Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Orleans, ak Niagara.

Aprann plis sou pwogram nan:
Lendi - Vandredi
9am - 4pm
Angle: (716) 332-4170
Espanòl: (716) 449-6394
info@parentnetworkwny.org
Download Flyer

Ki sa ki ap atann:

 • Evalyasyon konpòtman
 • Apwòch ki santre sou moun ak sou fanmi an
 • Devlopman plan konpòtman
 • Defans, resous, ak referans
 • 1-On-1 sipò
 • Vizit lakay yo
 • Apeprè 6 mwa sipò
 • Kolaborasyon antrènman ak edikasyon ak koòdonatè lekòl la ak swen

Pwogram sa a ka sipòte pwoblèm konpòtman ki gen ladan, men pa limite a:

 • Entegrasyon sansoryèl
 • Elopement, pèdi wout, boulon
 • Konpòtman repete/rijid
 • Ijyèn
 • Prezèvasyon
 • Entèraksyon sosyal
 • Faible angajman/patisipasyon
 • Enkyetid
 • Kominikasyon
 • Agresyon ak blesi pwòp tèt ou
 • Ladrès pou fè fas/teknik kalme

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org