Èske pitit ou a ap lite nan lekòl la epi ou pa sèten poukisa?

Yon andikap aprantisaj ka lakòz. Panse a li kòm yon diferans ant sa ou ta atann de pitit ou a ak sa li ka aktyèlman fè. Pafwa ke yo rekonèt kòm andikap envizib, andikap aprantisaj afekte fason sèvo yon moun fonksyone – fason li trete enfòmasyon nan domèn tankou lekti, ekriti ak matematik.

Andikap aprantisaj yo ka dekri kòm yon maladi ki gen rapò ak yon pwosesis trè espesifik nan sèvo a ki afekte aprantisaj nan yon fason patikilye tankou lekti, ekri, oswa matematik.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org