Yon maladi newolojik se nenpòt maladi nan sistèm nève kò a.

Anòmal estriktirèl, byochimik oswa elektrik nan sèvo a, mwal epinyè oswa lòt nè yo ka lakòz yon seri sentòm. La Organizasyon Mondyal pou Lasante te estime an 2006 ke maladi newolojik ak konsekans yo (konsekans dirèk) afekte otan yon milya moun atravè lemond.

Twoub newolojik yo se maladi oswa malfonksyònman nan sistèm nève a. Sistèm nève a konpoze de sèvo a, kòd epinyè a, ak yon seri de fib ki kouri nan tout kò a. Sistèm nève a responsab pou voye ak resevwa mesaj pou ale ak soti nan sèvo a ak rès kò a.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org