Yon andikap fizik se yon kondisyon ki afekte fòm estriktirèl kò a epi ki afekte mobilite yon moun, mouvman, fòs, oswa lòt aspè nan fonksyone motè a.

Resous Lyen

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org