Repèrtwar

Parent Network of WNY bay aksè a gid kominotè ak anyè aktyalize ki disponib pou telechaje fasil.

Lis akwonim

Yon lis akwonim komen ki gen rapò ak andikap ak eksplikasyon yo.

Gid Resous pou Fanmi Militè ak Veteran

Yon resous pou fanmi militè ak veteran ki gen timoun andikape, ansanm ak founisè sèvis yo.

Gid Resous pou Fanmi Militè ak Veteran

Gid DDAWNY 2019 la

Gid sa a gen entansyon ede moun, manm fanmi yo, òganizasyon kominotè ak pèsonèl distri eskolè k ap chèche sèvis ak sipò kominotè pou satisfè bezwen moun ki gen andikap devlòpmantal.

Gid DDAWNY 2019 la

Lis Resous Lwès New York

Kèk resous lokal itil pou tout kalite fanmi ki gen yon timoun andikape.

Resous WNY

Lis Sèvis Konpòtman

OPWDD – Sèvis Sipò pou Fanmi yo

Anyè lwazi

Aktivite lwazi enklizif, pwogram, kan, elatriye pou timoun yo rete aktif pandan tout ane a.

Anyè lwazi 2023

FYÈY KONSÈY REZO PARAN

Parent Network of WNY bay fèy enfòmasyon ki disponib pou telechaje fasil. Pou plis enfòmasyon sou sijè sa yo, tanpri gade A Pwopo.

EDE M GRANDI WNY TIP sheets

Help Me Grow WNY devwe pou ede timoun yo atenn tout potansyèl yo lè li bay enfòmasyon ak resous enpòtan sou devlopman timoun yo.

SIPÒ AK SÈVIS FIY KONSÈY

Parent Network of WNY bay fèy enfòmasyon ki disponib pou telechaje fasil.

Tranzisyon

Enskri pou resevwa dènye evènman, nouvèl ak resous nou yo.

Vini Vizite

Rezo paran WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakte Nou

Liy Sipò pou Fanmi:
Angle – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Nimewo gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org