Դուք կարող եք միանալ WNY-ի ծնողական ցանցին՝ դառնալով հաշմանդամություն ունեցող անձանց չեմպիոն: Ձեր նվիրաբերած ժամանակի, հմտությունների, գիտելիքների կամ ֆինանսական աջակցությունը կօգնի ծնողական ցանցին ամրապնդել ընտանիքները և համայնքը:

WNY-ի ծնողական ցանցը շահույթ չհետապնդող, բարեգործական կազմակերպություն է, որը ձևավորվել է ԱՄՆ Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 501(c)3 բաժնի համաձայն: Ծնողների ցանցին նվիրատվությունները ենթակա են հարկային նվազեցման՝ որպես բարեգործական ներդրումներ ԱՄՆ դաշնային եկամտահարկի նպատակներով: Ծնողական ցանցին նվիրատվության սահմանափակումներ կամ սահմանափակումներ չկան: