Հիմնական աշխատանքային պայմանները

Անգլերեն և իսպաներեն

Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց գրասենյակ, մեծահասակների կարիերա և շարունակական խմբագրական ծառայություններ, հոգեկան առողջություն, Պետական ​​հրատարակություն, Աշխատանքի վարչություն, սոցիալական ապահովություն, մարդկային ռեսուրսներ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ACCES-VR մեծահասակների կարիերայի և շարունակական կրթության ծառայություններ-մասնագիտական ​​վերականգնում
Carrera Para Adultos y Servicios De Educación Continua-Rehabilitación Vocacional
ADA Ամերիկացիները հաշմանդամների ակտով
Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքը
AT Աջակցող տեխնոլոգիա
Asistida տեխնոլոգիա
BEST Նպաստների իրավասության ստուգման գործիք
Herramienta de Detección de Elegibilidad de Beneficios
ԲՈՑԵՍ Կոոպերատիվ կրթական ծառայությունների խորհուրդներ
Juntas de Servicios Educativos Cooperativos
CAP Հաճախորդների աջակցության ծրագիր
Ծրագրեր Asistencia al Cliente
CDOS Կարիերայի զարգացում և մասնագիտական ​​ուսումնասիրություններ
Desarrollo Profesional y Estudios Ocupacionales
CTE- ն Կարիերա եւ տեխնիկական կրթություն
Պրոֆեսիոնալ կրթություն և տեխնիկա
DOB Ծննդյան ամսաթիվ
Ֆեչա Դե Նասիմիենտո
ԴՈԼ Աշխատանքի վարչություն
Departamento De Trabajo
EAP Աշխատակիցների աջակցության ծրագիր
Ծրագրի Asistencia al Empleado
EEOC Հավասարեցված զբաղվածության հնարավորությունների հանձնաժողով
Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo
EIC- ը Վաստակած եկամտի վարկ
Ինգրեսո դել Տրաբաջոյի վարկը
EIN Գործատուի նույնականացման համարը
Número de Identificación del Empleador
ԷՄՈԴ Շրջակա միջավայրի փոփոխություն
Փոփոխություն դել Ambiente
ETP Զբաղվածության ուսուցման ծրագիր
Աշխատանքային հզորության ծրագիր
FICA- ն Դաշնային ապահովագրական վճարների մասին օրենքը
Ley de Seguro Federal de Contribuciones
FLSA Աշխատանքի արդարության ստանդարտների մասին ակտ
Ley de Normas Laborales Justas
FMLA Ընտանեկան և բժշկական արձակուրդի մասին օրենք
Ley de Ausencia Familiar y Médica
FSA Flexibleկուն ծախսային հաշիվ
Cuenta Flexible de Gastos
ԻՆՏԵՍ Լրիվ դրույքով համարժեք
Tiempo Completo-ին համարժեք
HCBS Տան և համայնքի վրա հիմնված ծառայություններ
Servicios Basados ​​en el Hogar y en la Comunidad
Հսա Առողջության խնայողական հաշիվ
Cuenta de Ahorros para la Salud
IDEA Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին օրենքը
Ley de Individuos con Discapacidades
IPE Անհատականացված զբաղվածության պլան
Plan de Empleo Individualizado
IRS Internal Revenue Service
El Servicio de Impuestos Internos
IRWE Արժեզրկման հետ կապված աշխատանքային ծախսեր
Gastos de Trabajo Relacionados con un Impedimento
JAN Աշխատանքի տեղավորման ցանց
Red de Acomodaciones de Trabajo
KPI Հիմնական ցուցանիշները
Indicadores Clave de Desempeño Laboral
Ո * զուտ Մասնագիտական ​​տեղեկատվական ցանց
Red de Información Ocupacional
ODEP Հաշմանդամների զբաղվածության քաղաքականության գրասենյակ
Oficina de Pólizas de Empleo para Discapacitados
OPWDD Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց գրասենյակ
Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo-ի համար
OSHA- ն Աշխատանքի անվտանգության և առողջության կառավարում
Seguridad Ocupacional y Administración de Salud
Pre-ETS Նախնական աշխատանքի անցնելու ծառայություններ
Ծառայություններ Transición Pre-Empleo
Նախընտրական ձայն Նախադպրոցական ծառայություններ
Prevocacionales ծառայություն
SEMP Աջակցվող զբաղվածության ծառայություններ
Servicios de Empleo con Apoyo
SSA- ն Սոցիալական ապահովության վարչություն
Սոցիալական ապահովության վարչություն
SSDI Սոցիալական ապահովության հաշմանդամության ապահովագրություն
Seguro Social for Incapacidad
SSI- ն Անվտանգության լրացուցիչ եկամուտ
Seguridad de Ingreso Supplementario
SSN Սոցիալական քարտի համար
Սոցիալական քարտի համար
TTW Աշխատանքի տոմս
Boleto Para Trabajar
ՄԱԿ Անարդար աշխատանքային պրակտիկա
Պրակտիկա Լաբորալես Անջատում
VR Մասնագիտական ​​վերականգնում
Rehabilitación Vocacional
HRV Մասնագիտական ​​վերականգնողական խորհրդատու
Consejero de Rehabilitación Vocacional
W-2 Աշխատավարձի և հարկի հայտարարություն
Declaración de Salarios y Impuestos
WAT Աշխատանքի հարմարեցման ուսուցում
Entrenamiento de Ajuste de Trabajo
WBL Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում
Aprendizaje Basado en el Trabajo
WIOA Աշխատուժի նորարարության և հնարավորությունների մասին ակտ
Ley de Innovación y Oportunidades Laborales
ԱՀԿ Աշխատանք Փորձեք
Պրուեբա Դե Տրաբախո
YTD Ամսաթիվը մինչ օրս
El Año Hasta la Fecha

Գրանցվեք՝ մեր վերջին իրադարձությունները, նորությունները և ռեսուրսները ստանալու համար:

Եկեք այցելեք

WNY-ի ծնողական ցանց
1021 Բրոդվեյ փողոց
Buffalo, NY 14212

Հետադարձ Կապ

Ընտանեկան աջակցության գծեր.
Անգլերեն – 716-332-4170
Էսպանոլ – 716-449-6394
info@parentnetworkwny.org