ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຮັດວຽກ: ການກະກຽມເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມພິການໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຫ້ອງການຄົນພິການດ້ານການພັດທະນາຂອງລັດນິວຢອກ (OPWDD)

ພະແນກສຶກສາລັດນິວຢອກ

Erie County

ດາວຂົວ

Erie 1 BOCES

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບເຫດການ, ຂ່າວ ແລະຊັບພະຍາກອນຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ.

ມາຢ້ຽມຢາມ

ເຄືອຂ່າຍແມ່ຂອງ WNY
ຖະໜົນ 1021 Broadway
ຄວາຍ, NY 14212

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ສາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ:
ພາສາອັງກິດ – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
ໂທຟຣີ – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org