Afaka manatevin-daharana ny Parent Network an'ny WNY ianao amin'ny maha tompon-daka ho an'ny olona manana fahasembanana! Ny fanomezanao fotoana, fahaizana, fahalalana na fanohanana ara-bola dia hanampy ny Parent Network hanamafy orina ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina.

Ny Tambajotran'ny Ray aman-dreny an'ny WNY dia fikambanana tsy mitady tombombarotra, fikambanana mpanao asa soa natsangana araka ny fizarana 501(c)3 amin'ny Fehezan-dalàna momba ny fidiram-bola anatiny any Etazonia. Ny fanomezana ho an'ny Tambajotran'ny Ray aman-dreny dia azo alaina amin'ny hetra ho fandraisana anjara amin'ny asa soa ho an'ny hetra federaly amerikana. Tsy misy fetran'ny fanomezana na fameperana amin'ny fandraisana anjara amin'ny Parent Network.