Оди до главна содржина
категорија

Коронавирус

анкетна слика

Потребен е придонес од семејството/негувателите на поединци со IDD за одговорот на Њујорк на СОВИД-19

By Коронавирус, Пречки во развојот, Информации и ресурси

Знаеме дека луѓето со ИДД и членовите на семејството се соочија со уникатни предизвици за време на пандемијата. …

Прочитај повеќе
дете кое носи маска

Нов информативен лист за пандемиските и компензаторните услуги за студенти со попреченост

By Коронавирус, Информации и ресурси

Денес, Канцеларијата за граѓански права на американското Министерство за образование (OCR) објави „Обезбедување на студентите со посебни потреби бесплатно соодветно…

Прочитај повеќе