ഡയറക്ടറികൾ

WNY-യുടെ പാരന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡുകളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായ ഡയറക്‌ടറികളിലേക്കും ആക്‌സസ് നൽകുന്നു.

സൈനിക, വെറ്ററൻ ഫാമിലി റിസോഴ്സ് ഗൈഡ്

വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുള്ള സൈനിക, വെറ്ററൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും സേവന ദാതാക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉറവിടം.

സൈനിക, വെറ്ററൻ ഫാമിലി റിസോഴ്സ് ഗൈഡ്

2019 DDAWNY ഗൈഡ്

വികസന വൈകല്യമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സേവനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്തുണയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, സ്കൂൾ ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഗൈഡ്.

2019 DDAWNY ഗൈഡ്

വെസ്റ്റേൺ ന്യൂയോർക്ക് റിസോഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ ചില പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ.

WNY ഉറവിടങ്ങൾ

ബിഹേവിയർ സർവീസ് ലിസ്റ്റ്

OPWDD - കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബ പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ

വിനോദ ഡയറക്ടറി

കുട്ടികൾക്കായി വർഷം മുഴുവനും സജീവമായി തുടരുന്നതിന് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ.

2024 വിനോദ ഡയറക്‌ടറി

WNY ടിപ്പ് ഷീറ്റുകൾ വളർത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ

ഹെൽപ്പ് മീ ഗ്രോ WNY കുട്ടികളുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അവരുടെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിന്തുണയും സേവനങ്ങളും ടിപ്പ് ഷീറ്റുകൾ

WNY-യുടെ പാരന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായ വിവര ടിപ്പ് ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

സംക്രമണം

റിസോഴ്‌സ് ലൈബ്രറി ടിപ്പ് ഷീറ്റുകൾ

WNY-യുടെ പാരന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായ വിവര ടിപ്പ് ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇവന്റുകൾ, വാർത്തകൾ, ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

വരൂ സന്ദര്ശിക്കൂ

WNY-യുടെ പാരന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക്
1021 ബ്രോഡ്‌വേ സ്ട്രീറ്റ്
ബഫല്ലോ, NY 14212

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

കുടുംബ പിന്തുണ ലൈനുകൾ:
ഇംഗ്ലീഷ് - 716-332-4170
എസ്പാനോൾ - 716-449-6394
ടോൾ ഫ്രീ – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org