वेबसाइट पहुँचता

WNY को अभिभावक नेटवर्क आफ्नो वेबसाइटको व्यापक सम्भावित दर्शकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। W3C को Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA मा तोकिएका मापदण्डहरूको भावनामा पहुँचयोग्य बनाउन हामी हाम्रो सामग्रीलाई निरन्तर अपडेट गर्दैछौं। तपाइँ ती दिशानिर्देशहरू यो लिङ्कमा समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ - http://www.w3.org/TR/WCAG20.

यदि तपाईंलाई हाम्रो वेबसाइटमा कुनै पनि सामग्री पहुँच गर्न कठिनाइ छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Info@psewstetworky.org वा 716/332-4170 मा कल गर्नुहोस्, र तपाईंले पहुँचयोग्य ढाँचामा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको सुनिश्चित गर्न हामी तपाईंसँग काम गर्नेछौं।