Er zijn veel soorten handicaps. Een handicap is een aandoening die de manier verandert waarop een deel van het lichaam bedoeld was te functioneren. Een handicap kan van invloed zijn op de manier waarop een persoon zijn leven leidt en omgaat met de wereld om hem heen. Handicaps kunnen mentaal of fysiek zijn en ze kunnen waarneembaar of onzichtbaar zijn.

Meer dan een miljard mensen leven met een of andere vorm van handicap. Informatie over de verschillende handicaps bij zuigelingen, peuters, kinderen en jongeren kan ingewikkeld zijn. We bieden informatie over het volledige spectrum van handicaps bij kinderen, waaronder ontwikkelingsachterstanden, leerproblemen en stoornissen. Hoewel dit geen volledige lijst van alle handicaps is, willen we enkele van de meest voorkomende handicaps uitlichten.

EXTRA HANDICAP

Aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)

ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis waarbij de gediagnosticeerde persoon patronen van onoplettendheid, impulsiviteit, onvermogen om stil te zitten, slechte zelfbeheersing en moeite met focussen kan vertonen, wat kan leiden tot extra uitdagingen op het werk, thuis of op school. 

Blinde/visuele beperking

Visuele stoornis is een gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen of gezichtsvermogen van een persoon.

Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale Parese is een motorische stoornis, meestal aanwezig bij de geboorte, die beweging, coördinatie, spieren, houding en motorische vaardigheden beïnvloedt. Cerebrale Parese is een levenslange aandoening zonder genezing. Er zijn behandelingen beschikbaar om de motoriek en de kwaliteit van leven te helpen verbeteren.  

Centrale auditieve verwerkingsstoornis (CAPD)

CAPD is een aandoening waarbij de hersenen moeite hebben met het verwerken van de informatie die door de oren wordt ontvangen. Deze aandoening kan leiden tot problemen met effectief luisteren in drukke of lawaaierige omgevingen en kan van invloed zijn op de prestaties op het werk, op school of thuis.    

Doof blind

Doofblind is de term die wordt gebruikt om een ​​persoon te beschrijven die een gedeeltelijk of volledig verlies van gehoor en gezichtsvermogen heeft. 

Syndroom van Down

Downsyndroom is een genetische aandoening waarbij een persoon wordt geboren met een extra chromosoom. Een chromosoom is een deel van een cel dat DNA bevat. Dit extra chromosoom leidt tot verschillen in mentale en fysieke ontwikkeling.    

Foetale alcoholspectrumstoornis (FASD)

FASD is een groep aandoeningen die het gevolg is van blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap van de moeder. De levenslange uitdagingen die gepaard gaan met FASD variëren sterk en kunnen ontwikkelingsachterstanden, intellectuele stoornissen, fysieke afwijkingen, geboorteafwijkingen, leerproblemen en gedragsproblemen omvatten. 

Sensorische verwerkingsstoornis (SPD)

SPD is een aandoening waarbij de hersenen moeite hebben met het ontvangen en begrijpen van informatie die het verzamelt van lichaamszintuigen - horen, zien, proeven, ruiken, voelen en lichaamsbewustzijn. Dit kan ertoe leiden dat de persoon met de diagnose SPD erg gevoelig is voor zijn omgeving of een teveel aan sensorische stimulatie zoekt.    

Traumatisch hersenletsel (TBI)

Traumatisch hersenletsel is een brede categorie van permanente of tijdelijke handicaps die de normale functie van de hersenen beïnvloeden vanwege een hersenletsel. 

Visuele en/of gehoorstoornissen

Gehoorbeschadiging is een gedeeltelijk of volledig verlies van het gehoor of geluid van een persoon. 

Meld u aan om onze laatste evenementen, nieuws en bronnen te ontvangen.

Kom bezoeken

Oudernetwerk van WNY
Broadway Street 1021
Buffalo, NY 14212

Contact

Gezinsondersteunende lijnen:
Engels – 716-332-4170
Español – 716-449-6394
Gratis – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org