Istnieje wiele rodzajów niepełnosprawności. Niepełnosprawność to stan, który zmienia sposób, w jaki część ciała miała funkcjonować. Niepełnosprawność może wpływać na sposób, w jaki dana osoba żyje swoim życiem i oddziałuje na otaczający ją świat. Niepełnosprawności mogą mieć charakter psychiczny lub fizyczny i mogą być widoczne lub niewidoczne.

Ponad miliard ludzi żyje z jakąś formą niepełnosprawności. Informacje o różnych rodzajach niepełnosprawności u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży mogą być skomplikowane. Oferujemy informacje na temat pełnego spektrum niepełnosprawności u dzieci, w tym opóźnień rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń. Chociaż nie jest to wyczerpująca lista wszystkich rodzajów niepełnosprawności, chcemy podkreślić niektóre z bardziej powszechnych niepełnosprawności.

DODATKOWE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, w którym zdiagnozowana osoba może wykazywać wzorce nieuwagi, impulsywności, niezdolności do siedzenia w miejscu, słabej samokontroli i problemów z koncentracją, co może prowadzić do dodatkowych wyzwań w pracy, domu lub szkole. 

Niewidomy/niedowidzący

Upośledzenie wzroku to częściowa lub całkowita utrata zmysłu wzroku lub wzroku.

Porażenie mózgowe (CP)

Porażenie mózgowe jest zaburzeniem motorycznym, zwykle obecnym przy urodzeniu, które wpływa na ruch, koordynację, mięśnie, postawę i zdolności motoryczne. Porażenie mózgowe jest stanem trwającym całe życie, którego nie można wyleczyć. Dostępne są zabiegi poprawiające funkcje motoryczne i jakość życia.  

Centralne Zaburzenie Przetwarzania Słuchowego (CAPD)

CAPD to stan, w którym mózg ma trudności z przetwarzaniem informacji otrzymywanych przez uszy. Ten stan może prowadzić do wyzwań związanych ze skutecznym słuchaniem w ruchliwych lub hałaśliwych miejscach i może wpływać na wydajność w pracy, szkole lub w domu.    

Głucho-niemy

Głuchoniewidomi to termin używany do opisania osoby, która ma częściową lub całkowitą utratę słuchu i wzroku. 

Zespół Downa

Zespół Downa to choroba genetyczna, w której osoba rodzi się z dodatkowym chromosomem. Chromosom jest częścią komórki, która zawiera DNA. Ten dodatkowy chromosom prowadzi do różnic w rozwoju umysłowym i fizycznym.    

Zaburzenie spektrum alkoholu płodowego (FASD)

FASD to grupa zaburzeń, które wynikają z narażenia na alkohol podczas ciąży matki. Wyzwania związane z FASD przez całe życie są bardzo zróżnicowane i mogą obejmować opóźnienia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, anomalie fizyczne, wady wrodzone, problemy z nauką i wyzwania behawioralne. 

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD)

SPD to stan, w którym mózg ma trudności z odbieraniem i rozumieniem informacji, które gromadzi ze zmysłów ciała – słuchu, wzroku, smaku, węchu, czucia i świadomości ciała. Może to prowadzić do tego, że osoba, u której zdiagnozowano SPD, jest bardzo wrażliwa na otoczenie lub szuka nadmiernej stymulacji sensorycznej.    

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

Urazowe uszkodzenie mózgu to szeroka kategoria trwałych lub tymczasowych niepełnosprawności, które wpływają na normalne funkcjonowanie mózgu z powodu uszkodzenia mózgu. 

Uszkodzenia wzroku i/lub słuchu

Upośledzenie słuchu to częściowa lub całkowita utrata słuchu lub dźwięku. 

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze najnowsze wydarzenia, wiadomości i zasoby.

Przyjdź odwiedzić

Sieć macierzysta WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, Nowy Jork 14212

Skontaktuj się z nami

Linie wsparcia rodziny:
angielski – 716-332-4170
hiszpański – 716-449-6394
Numer bezpłatny – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org