Urządzenie technologii wspomagającej (AT)

Oznacza każdy przedmiot, element wyposażenia lub oprogramowanie, które służy do zwiększania, utrzymywania lub poprawy możliwości funkcjonalnych niepełnosprawnego ucznia.

Urządzenie technologii wspomagającej (AT) oznacza dowolny przedmiot, element wyposażenia lub oprogramowanie, nabyte od ręki, zmodyfikowane lub dostosowane, które są używane do zwiększania, utrzymywania lub poprawy możliwości funkcjonalnych ucznia z niepełnosprawnością. Usługa AT oznacza każdą usługę, która bezpośrednio pomaga niepełnosprawnemu uczniowi w wyborze, zakupie lub korzystaniu z urządzenia technologii wspomagających. Usługa AT obejmuje ocenę potrzeb, koordynację z innymi terapiami i usługami, wybór i zakup urządzeń AT oraz szkolenie dla ucznia i/lub, w stosownych przypadkach, rodziny ucznia.

Linki do zasobów

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze najnowsze wydarzenia, wiadomości i zasoby.

Przyjdź odwiedzić

Sieć macierzysta WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, Nowy Jork 14212

Skontaktuj się z nami

Linie wsparcia rodziny:
angielski – 716-332-4170
hiszpański – 716-449-6394
Numer bezpłatny – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org