Możesz dołączyć do Parent Network of WNY w byciu mistrzem osób niepełnosprawnych! Twoja darowizna w postaci czasu, umiejętności, wiedzy lub wsparcia finansowego pomoże Parent Network wzmocnić rodziny i społeczność.

Czy wierzysz wszystkie osoby, niezależnie od umiejętności, zasługują na edukację, dobrobyt społeczny oraz poczucie włączenia i akceptacji?

Czy nie chciałbyś być częścią wioski, która pomaga osobom ze specjalnymi potrzebami w osiągnięciu pełnego potencjału i zapewnia pełne wsparcie we wszystkich aspektach ich życia?

Możesz pomóc wspieraj, łącz, edukuj i wzmacniaj pozycję osób ze specjalnymi potrzebami, przekazując datki już dziś.

$5 pokryje koszty transportu pracownika na spotkanie z rodziną w jego domu.
$10 zakryłby wstęp dla 2 rodzin do udziału w naszym Wydarzenia programu FSA.
$25 zakryłby koszty związane z naszymi wydarzeniami informacyjnymi.
$50 zakryłby koszty sesji rozwoju zawodowego dla 40 osób.

Parent Network of WNY jest organizacją charytatywną non-profit utworzoną na mocy sekcji 501(c)3 amerykańskiego Kodeksu skarbowego.
Darowizny na rzecz Parent Network można odliczyć od podatku jako datki na cele charytatywne dla celów federalnego podatku dochodowego w USA.
Nie ma żadnych limitów darowizn ani ograniczeń dotyczących datków na rzecz Parent Network.