Możesz dołączyć do Parent Network of WNY w byciu mistrzem osób niepełnosprawnych! Twoja darowizna w postaci czasu, umiejętności, wiedzy lub wsparcia finansowego pomoże Parent Network wzmocnić rodziny i społeczność.

Sieć macierzysta WNY jest organizacją charytatywną typu non-profit, utworzoną zgodnie z sekcją 501(c)3 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego. Darowizny na rzecz Parent Network można odliczyć od podatku jako datki na cele charytatywne na potrzeby federalnego podatku dochodowego w USA. Nie ma limitów darowizn ani ograniczeń dotyczących składek na Sieć nadrzędną.