Przejdź do głównej zawartości
Aktualizacje społeczności

Live Well Erie świętuje Tydzień Małego Dziecka!

By 15 kwietnia 2024 r.Bez komentarza

W tym tygodniu dyrektor hrabstwa Erie Mark Poloncarz zorganizował konferencję prasową, aby ogłosić ten tydzień, 6–12 kwietnia 2024 r., Tygodniem Małego Dziecka. To coroczne wydarzenie sponsorowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Małych Dzieci (NAEYC) stanowi okazję do formalnego uczczenia małych dzieci i podziękowania nauczycielom małych dzieci oraz wszystkim, którzy są zaangażowani w opiekę i edukację małych dzieci. Nasza dyrektor wykonawcza, Kimberly Kadziolka, została zaproszona do zabrania głosu na konferencji prasowej, aby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego tygodnia oraz ważnego wpływu wczesnej edukacji, wczesnej interwencji i wysokiej jakości opieki nad dziećmi.

Kimberly powiedziała: „Niezbędne jest, abyśmy zwrócili uwagę na sprawę leżącą w samym sercu naszego społeczeństwa – znaczenie edukacji i inicjatywy polityczne niezbędne do poprawy opieki nad dziećmi, wczesnej interwencji i wczesnej edukacji. Im wcześniej rozpocznie się całościowy rozwój dziecka, tym lepiej, gdyż zainteresowania, które rozwinie w tym czasie, pozostaną z nim przez całe życie. Wczesne lata dzieciństwa, od urodzenia do ósmego roku życia, kładą podwaliny pod późniejsze sukcesy dziecka w życiu akademickim i społecznym. Dlatego przemyślana inwestycja w edukację dziecka w tym wieku może mieć ogromne znaczenie. Obchodząc Tydzień Małego Dziecka, konieczne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z kluczowego znaczenia zapewnienia każdemu dziecku, niezależnie od jego zdolności, wsparcia i zasobów potrzebnych do prawidłowego rozwoju.

Misją Parent Network of WNY jest wspieranie rodzin i specjalistów, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie pełnego potencjału. Zapewniamy wsparcie i edukację poprzez zasoby, warsztaty i grupy wsparcia, które pomagają rodzinom dzieci niepełnosprawnych poruszać się po systemie usług wsparcia, zapewniając ich dziecku wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

Tydzień Małego Dziecka przypomina o głębokim wpływie doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na całe życie dziecka. Te kształtujące lata kładą podwaliny pod przyszłe sukcesy, kształtując nie tylko osiągnięcia akademickie, ale także ich dobrostan emocjonalny i interakcje społeczne. Należy jednak przyznać, że niektóre dzieci na tej drodze stają przed dodatkowymi wyzwaniami.

Każde dziecko, niezależnie od jego zdolności, zasługuje na dostęp do wysokiej jakości wczesnej edukacji, wczesnej interwencji i opieki. Musimy inwestować w środowiska włączające, które sprzyjają akceptacji, zrozumieniu i zindywidualizowanemu wsparciu. Oznacza to wyposażenie wychowawców i opiekunów w wiedzę i narzędzia umożliwiające skuteczne zaspokajanie różnorodnych potrzeb każdego dziecka znajdującego się pod ich opieką. Oznacza to także aktywne wspieranie polityk i inicjatyw, które priorytetowo traktują usługi wczesnej interwencji i wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i opóźnionych w rozwoju.

Kiedy angażujemy się we wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami w okresie ich kształtowania się, nie tylko inwestujemy w ich przyszłość – inwestujemy w przyszłość naszej społeczności i szerszego społeczeństwa. Każde dziecko ma nieograniczony potencjał i talenty, które czekają, aby je pielęgnować i uwolnić. Zapewniając im wsparcie, którego potrzebują dzisiaj, dajemy im siłę, aby mogli stać się jutrzejszymi liderami, innowatorami i twórcami zmian.

Zastanawiając się nad znaczeniem Tygodnia Małego Dziecka, ponownie zaangażujmy się w tworzenie świata, w którym każde dziecko, niezależnie od jego zdolności, może rozwijać się i osiągać swój pełny potencjał. Razem budujmy przyszłość, w której inkluzywność nie będzie tylko celem, ale podstawową zasadą, która kieruje naszymi działaniami i kształtuje nasze społeczeństwo.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć konferencję prasową

Zweryfikowane przez MonsterInsights