වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව

WNY හි මාපිය ජාලය හැකි උපරිම ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත එහි වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව සහතික කිරීමට කැපවී සිටී. W3C හි වෙබ් අන්තර්ගත ප්‍රවේශ්‍යතා මාර්ගෝපදේශ 2.0, AA මට්ටමේ දක්වා ඇති ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ප්‍රවේශ වීමට අපි අපගේ අන්තර්ගතය අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන කරමින් සිටිමු. ඔබට මෙම සබැඳියෙන් එම මාර්ගෝපදේශ සමාලෝචනය කළ හැකිය - http://www.w3.org/TR/WCAG20.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසියම් ද්‍රව්‍යයකට ප්‍රවේශ වීමට ඔබට අපහසු නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න info@parentnetworkwny.org හෝ 716/332-4170 අමතන්න, එවිට ඔබට ප්‍රවේශ විය හැකි ආකෘතියකින් තොරතුරු ලැබෙන බව සහතික කිරීමට අපි ඔබ සමඟ වැඩ කරන්නෙමු.