Vývinové postihnutie môže mať rôzne podoby.

Vývinové poruchy (DD) sú špecifické poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek pred narodením dieťaťa až do veku 22 rokov. Vývinové postihnutie môže mať rôzne formy. Porucha vývinu môže spôsobiť, že sa dieťa bude celý čas vyvíjať pomalšie, alebo bude mať fyzické ťažkosti a obmedzenia, alebo bude mať problémy s učením a rastom ako iné deti vo všeobecnosti. Niekedy má jednotlivec viac ako jeden stav alebo postihnutie.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) identifikuje vývojové poruchy ako skupinu stavov spôsobených poruchami v oblasti fyzického, učenia, jazyka alebo správania. Tieto stavy začínajú počas vývojového obdobia, môžu mať vplyv na každodenné fungovanie a zvyčajne trvajú počas celého života človeka.

Odkazy na zdroje

Prihláste sa k odberu našich najnovších udalostí, noviniek a zdrojov.

Príď navštíviť

Materská sieť WNY
Broadway Street 1021
Buffalo, NY 14212

Kontaktujte nás

Linky rodinnej podpory:
Angličtina – 716-332-4170
Španielčina – 716-449-6394
Bezplatná linka – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org