Môžete sa pripojiť k Parent Network of WNY a stať sa šampiónom pre jednotlivcov so zdravotným postihnutím! Váš dar času, zručností, vedomostí alebo finančnej podpory pomôže Parent Network posilniť rodiny a komunitu.

Materská sieť WNY je nezisková charitatívna organizácia vytvorená podľa oddielu 501(c)3 zákona o vnútorných výnosoch USA. Dary pre Parent Network sú daňovo odpočítateľné ako charitatívne príspevky na účely federálnej dane z príjmu v USA. Neexistujú žiadne limity darov ani obmedzenia týkajúce sa príspevkov do siete Parent Network.