Waxaad ku biiri kartaa Shabakadda Waalidka ee WNY si aad u noqoto horyaal shakhsiyaadka naafada ah! Ku-deeqidda waqtigaaga, xirfadahaaga, aqoontaada ama taageerada dhaqaale waxay caawin doontaa Shabakadda Waalidka inay xoojiyaan qoysaska iyo bulshada.

Shabakadda Waalidka ee WNY maaha mid faa'iido doon ah, urur samafal oo lagu sameeyay sida hoos timaada Qeybta 501(c)3 ee Xeerka Dakhliga Gudaha ee Mareykanka. Ku-deeqaha Isku-xidhka Waalidka waa cashuurta laga jarayo sida tabarucaadka sadaqo ahaan ee ujeedooyinka cashuurta dakhliga federaalka ee Maraykanka. Ma jiraan wax xaddidaad deeq ama xaddidaad wax ku biirinta Shabakadda Waalidka.