A ka fëmija juaj vështirësi në të mësuar? A ka fëmija juaj vështirësi në shkollë që po i pengojnë të nxënit?

Bisedoni me mësuesin e fëmijës tuaj ose me profesionistë të tjerë në shkollë, të cilët mund të ndihmojnë në vendosjen e mbështetjes që mund të nevojitet. Pasi të jenë provuar të gjitha mbështetjet në klasë, mund të jetë koha për të parë Edukimin Special.

Çfarë bëni nëse fëmija juaj ka nevojë për ndihmë shtesë për të qenë i suksesshëm në shkollë, por nuk kualifikohet për Arsimin Special? Pyetni për një plan 504! Ky plan zhvillon strehim dhe shërbime që janë të nevojshme që fëmija juaj të marrë pjesë plotësisht në edukimin e tij.

Lidhjet e Burimeve

Regjistrohuni për të marrë ngjarjet, lajmet dhe burimet tona më të fundit.

Eja Vizito

Rrjeti prindëror i WNY
Rruga 1021 Broadway
Buall, NY 14212

Na Kontaktoni

Linjat e mbështetjes familjare:
Anglisht – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Pa pagesë - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org