Det finns många typer av funktionshinder. Ett funktionshinder är ett tillstånd som förändrar hur en del av kroppen var tänkt att fungera. Ett funktionshinder kan påverka hur en person lever sitt liv och interagerar med omvärlden. Funktionshinder kan vara psykiska eller fysiska och de kan vara observerbara eller osynliga.

Över en miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning. Information om olika funktionsnedsättningar hos spädbarn, småbarn, barn och ungdomar kan vara komplicerad. Vi erbjuder information om hela spektrumet av funktionshinder hos barn, inklusive utvecklingsförseningar, inlärningssvårigheter och störningar. Även om detta inte är en heltäckande lista över alla funktionshinder, vill vi lyfta fram några av de vanligare funktionshinder.

YTTERLIGARE FUNKTIONSFUNKTIONER

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD är en neuroutvecklingsstörning där den diagnostiserade personen kan uppvisa mönster av ouppmärksamhet, impulsivitet, oförmåga att sitta still, dålig självkontroll och problem med att fokusera, vilket kan leda till ytterligare utmaningar på jobbet, i hemmet eller i skolan. 

Blind/synnedsättning

Synnedsättning är en partiell eller fullständig förlust av en persons känsla av syn eller syn.

Cerebral pares (CP)

Cerebral pares är en motorisk störning, vanligtvis närvarande vid födseln, som påverkar rörelse, koordination, muskler, hållning och motorik. Cerebral pares är ett livslångt tillstånd utan botemedel. Behandlingar finns tillgängliga för att förbättra motorisk funktion och livskvalitet.  

Central Auditory Processing Disorder (CAPD)

CAPD är ett tillstånd där hjärnan har svårt att bearbeta den information som öronen tar emot. Detta tillstånd kan leda till utmaningar med effektivt lyssnande i hektiska eller bullriga miljöer och kan påverka prestanda på jobbet, i skolan eller hemma.    

Döv blind

Dövblind är termen som används för att beskriva personer som har en partiell eller fullständig förlust av hörsel- och synsinne. 

Downs syndrom

Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd där en person föds med en extra kromosom. En kromosom är en del av en cell som innehåller DNA. Denna extra kromosom leder till skillnader i mental och fysisk utveckling.    

Fetal Alkohol Spektrum Disorder (FASD)

FASD är en grupp av störningar som beror på exponering för alkohol under moderns graviditet. De livslånga utmaningarna förknippade med FASD varierar mycket och kan innefatta utvecklingsförseningar, intellektuell funktionsnedsättning, fysiska abnormiteter, fosterskador, inlärningsproblem och beteendeutmaningar. 

Sensorisk bearbetningsstörning (SPD)

SPD är ett tillstånd där hjärnan har svårt att ta emot och förstå information som den samlar in från kroppens sinnen – höra, se, smaka, lukta, känna och kroppsmedvetenhet. Detta kan leda till att en person som diagnostiserats med SPD är mycket känslig för sin omgivning eller söker sig till ett överskott av sensorisk stimulering.    

Traumatisk hjärnskada (TBI)

Traumatisk hjärnskada är en bred kategori av permanenta eller tillfälliga funktionshinder som påverkar hjärnans normala funktion på grund av en skada på hjärnan. 

Syn- och/eller hörselnedsättningar

Hörselnedsättning är en partiell eller fullständig förlust av en persons hörsel- eller ljudsinne. 

Registrera dig för att få våra senaste evenemang, nyheter och resurser.

Besök

Föräldernätverk av WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakta oss

Familjestödlinjer:
Engelska – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Avgiftsfritt – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org