Hjälpmedel (AT) -enhet

Det betyder varje föremål, utrustning eller programvara som används för att öka, underhålla eller förbättra funktionsförmågan hos en elev med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsanordning (AT) avser alla föremål, utrustningar eller mjukvara, vare sig de förvärvats kommersiellt från hyllan, modifierade eller skräddarsydda, som används för att öka, underhålla eller förbättra funktionsförmågan hos en elev med funktionsnedsättning. Med AT-tjänst avses varje tjänst som direkt hjälper en elev med funktionsnedsättning vid val, köp eller användning av hjälpmedel. AT-tjänsten inkluderar en utvärdering av behov, samordning med andra terapier och tjänster, val och köp av AT-enheter och utbildning för eleven och/eller, om så är lämpligt, elevens familj.

Resurs Länkar

Registrera dig för att få våra senaste evenemang, nyheter och resurser.

Besök

Föräldernätverk av WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakta oss

Familjestödlinjer:
Engelska – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Avgiftsfritt – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org