Du kan gå med i Parent Network of WNY för att vara en mästare för individer med funktionshinder! Din donation av tid, kompetens, kunskap eller ekonomiskt stöd kommer att hjälpa Parent Network att stärka familjer och samhället.

Tror du alla individer oavsett förmågor förtjänar utbildning, socialt välbefinnande och att känna sig inkluderade och accepterade?

Skulle du inte vilja det vara en del av en by som hjälper individer med särskilda behov att nå sin fulla potential och få fullt stöd i alla aspekter av deras liv?

Du kan hjälpa stödja, koppla samman, utbilda och stärka individer med särskilda behov genom att donera idag.

$5 skulle täcka transportkostnader för en anställd att träffa en familj i deras hem.
$10 skulle täcka entré för 2 familjer att delta i vår FSA programevenemang.
$25 skulle täcka kostnader förknippade med våra uppsökande evenemang.
$50 skulle täcka kostnader för en professionell utvecklingssession för 40 personer.

Parent Network of WNY är en ideell välgörenhetsorganisation bildad enligt Section 501(c)3 i US Internal Revenue Code.
Donationer till Parent Network är avdragsgilla som välgörenhetsbidrag för amerikanska federala inkomstskatteändamål.
Det finns inga donationsgränser eller begränsningar för bidrag till Parent Network.