Information om föräldracenter

Modernätverket för WNY är Familj och Community Engagement (FACE) Center för västra New York, finansierat av New York State Education Department (NYSED) för att främja ett meningsfullt familjeengagemang inom utbildningssystemet, bygga samarbetsrelationer i samhället och tillhandahålla information och utbildning om tillgängliga servicealternativ och leveranssystem för barn från födseln till 21 års ålder .

Dessutom finansieras vi av USDOE för att driva en Community Parent Resource Center (CPRC) i västra New York och erbjuder direkt stöd och utbildning till unga vuxna, familjer och organisationer, främst för spansktalande samhällen.

Vi är också en del av det RSA-finansierade Real Transition Partners – bredvid Starbridge, SPAN Advocacy, Inkludera NYCoch Federation för barn med speciella behov – leda ett samarbete mellan 26 föräldracenter som ger unga vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer information och stöd relaterad till eftergymnasial övergång över hela nordöstra och Karibien.

idéer som fungerar logotyp