Regler och villkor

Sekretess är central för Parent Network of WNY:s policyer och åtgärder. Du är fri att besöka vår webbplats anonymt, utan att lämna någon information om dig själv.

Om du skickar information till oss genom att fylla i något av formulären på webbplatsen eller registrera dig för en utbildning eller ett evenemang, kommer ditt namn att läggas till våra e-postlistor. Modernätverket för WNY kommer inte att dela någon information vi får från dig med någon tredje part. Informationen kommer endast att användas av Parent Network of WNY, och Parent Network of WNY kan då och då skicka material som hänför sig till våra aktiviteter.

WNYs överordnade nätverk tillhandahåller länkar till andra webbplatser av eventuellt intresse för våra besökare. WNYs överordnade nätverk är inte ansvarigt eller ansvarigt för sådana externa webbplatser, inklusive innehåll, reklam, produkter eller annat material på sådana webbplatser, eller deras integritetspolicy. WNYs överordnade nätverk är inte ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås orsakas i samband med användning av innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på sådana externa webbplatser.

WNY:s överordnade nätverk och alla personer som är involverade i att skapa, producera eller distribuera innehållet eller tjänsterna på WNY:s modernätverk (sammantaget "WNYs modernätverk") garanterar inte att webbplatsen kommer att vara avbrottsfri eller felfri. WNYs överordnade nätverk garanterar inte heller de resultat som erhålls från användningen av webbplatsen, eller noggrannheten, tillförlitligheten, kvaliteten eller innehållet i information som tillhandahålls via webbplatsen.

Om du har några frågor angående vår policy, vänligen kontakta oss:

Föräldernätverk av WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

716-332-4170 (telefon)
716-332-4171 (fax)
info@parentnetworkwny.org (E-post)

Parent Network of WNYs kontorstid är 8:30-5:00, måndag till fredag.